Начална страница  
Информация за нас  
Нашите продукти  
Снимки и видео  
Контакти с нас  
 
   
 
 

“Европейска Светлинна Индустрия” ООД - Сливен е единствения в България производител на  широка гама нажежаеми, халогенни и  газоразрядни лампи. Дружеството е продължител на 70-годишната традиция на електроламповото производство в България.
Продуктите на “ЕСИ”ООД могат да се намерят на пазара под  марките “ЕВРОЛАМП” и “СВЕТЛИНА”. Номенклатурата на серийното производството включва над 200 изделия, като най-голям е делът на нажежаемите лампи с общо предназначение.
 Въпреки сериозната конкуренция, изделията на Дружеството се продават успешно благодарение на високото си качество и разумните цени. По светлинни, електрически параметри и живот лампите с марка “ЕВРОЛАМП” и “СВЕТЛИНА” отговорят изцяло на изискванията на европейските стандарти.
             “ЕСИ”ООД гарантира високото качество на своите продукти,  чрез:

  • високопроизводително оборудване, обезпечаващо в максимална степен спазване на технологията;
  • старателно подбран персонал с голям професионален опит и отговорно отношение към качеството;
  • реномирани доставчици на дефиниращи качеството материали и компоненти;
  • пълен комплект лабораторно оборудване за периодичен и текущ контрол,

                Илюстрация за високото качество на изделията на „ЕСИ” са резултатите от провежданите паралелни тестове на източници на светлина, производство на „ЕСИ” и предлаганите на пазара от други производители. Качеството на продуктите с марка “ЕВРОЛАМП” и “СВЕТЛИНА”  е на нивото на водещите световни производители.
Дружеството е сертифицирано по ISO 9001/2008.
Продуктите на „ЕСИ” ООД  са с гарантирани произход, технически параметри, енергийна ефективност и безопасност.

 
   
 
     Copyright © 2007 All Rights Reserved - powered by TeraByte - Computer Systems & Technologies